• banner0823
 • Màu vàng dung môi 179 / CAS 80748-21-6

  Màu vàng dung môi 179 / CAS 80748-21-6

  Solvent Yellow 179 là thuốc nhuộm trong suốt màu vàng lục.
  Nó có khả năng chịu nhiệt và cản sáng cực tốt, chống di chuyển tốt.
  Nó có thể được sử dụng để tạo màu cho nhựa, PS, ABS, PMMA, PC, PET, polyme, sợi, mực in.
  Rất khuyến khích cho sợi polyester.
  Bạn có thể kiểm tra TDS của Solvent Yellow 179 bên dưới.
 • Màu vàng dung môi 176 / CAS 10319-14-9

  Màu vàng dung môi 176 / CAS 10319-14-9

  Solvent Yellow 176 là thuốc nhuộm dung môi dầu trong suốt màu vàng.
  Nó có khả năng chịu nhiệt và cản sáng cực tốt, chống di chuyển tốt.
  Màu cho nhựa, PS, ABS, PMMA, PC, PET, polyme, sợi, mực.
  Chúng tôi có thể cung cấp Solvent Yellow 176 SPC và mono-masterbatch.
  Vui lòng kiểm tra TDS của Solvent Yellow 176 bên dưới.
 • Màu vàng dung môi 163 / CAS 13676-91-0 / 106768-99-4

  Màu vàng dung môi 163 / CAS 13676-91-0 / 106768-99-4

  Solvent Yellow 163 là thuốc nhuộm dung môi dầu trong suốt màu vàng đỏ.
  Nó có khả năng chịu nhiệt và cản sáng tuyệt vời, khả năng chống di chuyển tốt và độ bền màu cao với ứng dụng rộng rãi.
  Solvent Yellow 163 dùng để tạo màu cho nhựa, PS, ABS, PMMA, PC, PET, polyme, sợi.Được khuyến nghị sử dụng trong ngành dệt xe hơi, các loại mực bao gồm cả mực in phun.
  Vui lòng kiểm tra TDS của Solvent Yellow 163 bên dưới.
 • Màu vàng dung môi 160: 1 / CAS 35773-43-4

  Màu vàng dung môi 160: 1 / CAS 35773-43-4

  Solvent Yellow 160: 1 là thuốc nhuộm huỳnh quang màu vàng lục.
  Nó có khả năng chịu nhiệt và cản sáng tốt, khả năng chống di chuyển tốt và độ bền màu cao với ứng dụng rộng rãi.
  Solvent Yellow 160: 1 được phép sử dụng trong sợi polyester và hạn chế được sử dụng trong sợi PA6.
  Bạn có thể kiểm tra TDS của Solvent Yellow 160: 1 bên dưới.
 • Màu vàng dung môi 157 / CAS 27908-75-4

  Màu vàng dung môi 157 / CAS 27908-75-4

  Solvent Yellow 157 là thuốc nhuộm dung môi dầu trong suốt màu vàng lục.
  Nó có khả năng chịu nhiệt và cản sáng tuyệt vời, khả năng chống di chuyển tốt và độ bền màu cao với ứng dụng rộng rãi.
  Solvent Yellow 157 dùng để tạo màu cho nhựa, PS, ABS, PMMA, PC, PET, polyme, sợi.Khuyến khích sử dụng trong dệt may xe hơi.
  Vui lòng kiểm tra TDS của Solvent Yellow 157 bên dưới.
 • Màu vàng dung môi 114 / CAS 7576-65-0 / 75216-45-4 / 12223-85-7

  Màu vàng dung môi 114 / CAS 7576-65-0 / 75216-45-4 / 12223-85-7

  Solvent Yellow 114 là thuốc nhuộm dung môi màu vàng lục.
  Solvent Yellow 114 có khả năng chịu nhiệt và cản sáng tốt, chống di chuyển tốt và độ bền màu cao với ứng dụng rộng rãi.
  Nó được sử dụng để tạo màu cho nhựa, nhựa PS PET ABS PC (polyolefin, polyester, polycabonate), sợi và mực in.
  Tương đương của nó là Solvaperm Yellow 2G, Yellow GS, Yellow G.
  Solvent Yellow 114 còn được gọi là Disperse Yellow 54 dùng cho các loại mực, bao gồm cả mực in phun.
  Bạn có thể kiểm tra TDS của dung môi Yellow 114 dưới đây.
 • Màu vàng dung môi 98 / CAS 12671-74-8 / 27870-92-4

  Màu vàng dung môi 98 / CAS 12671-74-8 / 27870-92-4

  Solvent Yellow 98 là thuốc nhuộm huỳnh quang màu vàng lục.
  Nó có khả năng chịu nhiệt và cản sáng tốt, khả năng chống di chuyển tốt và độ bền màu cao với ứng dụng rộng rãi.
  Solvent Yellow 98 được phép sử dụng trong sợi polyester và sợi PA6, hạn chế sử dụng trong sợi PA66.
  Bạn có thể kiểm tra TDS của Solvent Yellow 98 bên dưới.
 • Màu vàng dung môi 93 / CAS 4702-90-3 / 61969-52-6

  Màu vàng dung môi 93 / CAS 4702-90-3 / 61969-52-6

  Solvent Yellow 93 là thuốc nhuộm dung môi dầu trong suốt màu vàng.Solvent Yellow 93 có khả năng chịu nhiệt và cản sáng tốt, chống di chuyển tốt và độ bền màu cao với ứng dụng rộng rãi.Solvent Yellow 93 dùng để tạo màu cho nhựa, nhựa PS PET ABS PC (polyolefin, polyester, polycabonate), sợi.Bạn có thể kiểm tra TDS của dung môi Yellow 93 dưới đây.
 • Màu vàng dung môi 72 / CAS 2481-94-9

  Màu vàng dung môi 72 / CAS 2481-94-9

  Solvent Yellow 72 là thuốc nhuộm dung môi màu vàng đỏ.Nó có khả năng chịu nhiệt tốt và độ bền ánh sáng.Nó được sử dụng để tạo màu cho nhựa, polyme, sợi, cao su, sáp, dầu, chất bôi trơn, nhiên liệu, xăng, nến, sơn, mực in .. Vui lòng kiểm tra TDS của Solvent Yellow 72 dưới đây.
 • Màu vàng dung môi 56 / CAS 2481-94-9

  Màu vàng dung môi 56 / CAS 2481-94-9

  Solvent Yellow 56 là thuốc nhuộm dung môi màu vàng đỏ.Nó có khả năng chịu nhiệt tốt và độ bền ánh sáng.Nó được sử dụng để tạo màu cho nhựa, polyme, sợi, cao su, sáp, dầu, chất bôi trơn, nhiên liệu, xăng, nến.Vui lòng kiểm tra TDS của Solvent Yellow 56 bên dưới.
 • Màu vàng dung môi 33 / CAS 8003-22-3

  Màu vàng dung môi 33 / CAS 8003-22-3

  Solvent Yellow 33 là thuốc nhuộm màu vàng lục có độ bền màu cao.
  Nó có khả năng chịu nhiệt và cản sáng tuyệt vời, khả năng chống di chuyển tốt và độ bền màu cao với ứng dụng rộng rãi.
  Solvent Yellow 33 dùng để tạo màu cho nhựa, PS, ABS, PMMA, PC, PET, polyme.
  Bạn có thể kiểm tra TDS của Solvent Yellow 33 bên dưới.
 • Màu vàng dung môi 28 / CAS 5844-01-9

  Màu vàng dung môi 28 / CAS 5844-01-9

  Solvent Yellow 28 là thuốc nhuộm dung môi màu vàng đỏ.Nó có khả năng chịu nhiệt tốt và độ bền ánh sáng.Nó được sử dụng để tạo màu cho nhựa, polyme, sợi, cao su, sáp, dầu, chất bôi trơn, nhiên liệu, xăng, nến.Vui lòng kiểm tra TDS của Solvent Yellow 28 bên dưới.