• banner0823

Chuẩn bị sắc tố trước

红色 预 分散 1

Danh mục Bột màu Preperse

Vui lòng bấm vào để tải xuống danh mục.

蓝色 预 分散 1

Preperse Pigment Q&A

Vui lòng nhấp để tải xuống tài liệu Hỏi & Đáp.

Mono Masterbatch

151324

Reise và Reisol Mono Masterbatch

Vui lòng bấm vào để tải xuống danh mục.

Chất màu đặc biệt

phim đen của đàn piano nhuộm đen

Piano Black Dye

Vui lòng bấm vào để tải xuống danh mục.

PA ORANGE

PA cam

Vui lòng bấm vào để tải xuống danh mục.